ร้าน ทะเลทอด ย่านสีลมกรุงเทพมหานคร เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง...