ร้านสเต็กคุณหมอ เมื่อได้เดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี เมือ...