ผัดไทโอเค สำหรับใครที่นึกหิวขึ้นมาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะท...