ร้านตวงติ่มซำ เข้านี้จะทานอะไรกันดี แน่นอนว่าเป็นคำถามข...