ร้าน ทะเลทอด ย่านสีลมกรุงเทพมหานคร เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง...

ผัดไทโอเค สำหรับใครที่นึกหิวขึ้นมาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะท...